Ettevõttest

AS Vopak E.O.S. on suurim iseseisev terminalide operaator Baltimaades. Ettevõte asub geograafiliselt soodsas asukohas, mis annab võimaluse pakkuda meie klientidele mitmeid teenuseid naftasaaduste töötlemise, transportimise ja hoiustamise valdkonnas.

AS Vopak E.O.S. opereerib nelja kaasaegse terminaliga, mille mahutite kogumaht on 1,051,800 m3. Terminalid asuvad strateegiliselt lihtsalt juurdepääsetavates kohtades, jäävabas Tallinna Sadamale kuuluvas Muuga sadamas, Soome lahe lõunakaldal. Venemaa naabrus ja Muuga sadama infrastruktuurid võimaldavad pakkuda AS-le Vopak E.O.S. suurepäraseid võimalusi vedelkütuste transportimisel meritsi Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse, Ameerikasse ja Kagu-Aasiasse. Terminalid on ühendatud Eesti ja Vene raudteedega. Kõiki raudteeoperatsioone ja logistikat teostab AS-i Vopak E.O.S. tütarfirma AS E.R.S.

Firma tehnoloogia ja professionaalsete töötajate tõhus kombinatsioon võimaldab AS-il Vopak E.O.S. pakkuda oma klientidele kõige optimaalsemaid ja efektiivsemaid teenuseid naftasaaduste transportimisel.

AS Vopak E.O.S. kuulub Royal Vopaki kontserni, mis on iseseisev ülemaailmne liider vedelate ja gaasiliste kemikaalide ja naftasaaduste töötlemise ja hoiustamise valdkonnas. Sellise kontserni koosseisu kuulumine garanteerib pidevalt kõrgekvaliteediliste teenuste pakkumise, mis on Vopaki ülemaailmsete operatsioonide ja ohutuse standardite rakendamise tulemus.

Jätkusuutlik ettevõtlus on meie klientide, strateegiliste partnerite, töötajate, valitsuste, naabrite ja aktsionäride pikaajaliste heade suhete põhialus ning on seetõttu firma operatsioonide ja protsesside lahutamatu osa. Oma otsustes ei lähtu AS Vopak E.O.S. ainult majanduslikest aspektidest, vaid ka pikaajalistest ohutuse, tervise, keskkonnaohutuse ja sotsiaalsetest aspektidest. Seetõttu rakendame järjekindlalt ja järgime ohutust, tervist, ümbritsevat keskkonda ja kvaliteeti (OTKK) tagavaid standardeid, reegleid, koodekseid ja protseduure. Meie poliitika on välja töötatud nii, et meie tegevus ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda ja selle elanikke.

AS Vopak E.O.S. on Royal Vopak-i ja Global Ports poolt asutatud ühisettevõte.