KKK

Millega Vopak E.O.S. AS tegeleb?
Vopak E.O.S. AS on Tallinnas asuv logistikaettevõte, mis pakub laias valikus käitlemis-, hoiustamis- ja transporditeenuseid nafta ja naftatoodete jaoks, mis liiguvad edasi sihtkohtadesse kogu maailmas.

Kes on AS-i Vopak E.O.S. omanik?
AS-i Vopak E.O.S. omanikeks on võrdsetes osades kaks tunnustatud ettevõtet. Esimene neist, Global Ports, kuulub Venemaa suurimale transpordivaldkonna eraettevõttele N-Trans, mis on keskendunud raudteevedudele ja sadamatoimingutele ning teine, Koninklijke Vopak, on vedelate naftatoodete, kemikaalide, taimeõlide ja vedelgaaside hoiustamise ja käitlemise sõltumatu turuliider maailmas.

Milline on AS-i Vopak E.O.S. tegevuse ajalugu?
Vopak E.O.S. AS alustas tegevust 1996. aastal, kui Tallinnas avati ettevõtte esimene terminal Termoil. Kuna nõudlus kvaliteetsete terminaliteenuste järele turul aina suurenes, laiendas ettevõte oma mahutiparki, liites sellega 2006. aastal värskelt valminud terminali Trendgate ja ühinedes 2008. aastal Eesti tuntud ettevõttega Pakterminal. Tõhusa ja sõltumatu raudteetranspordi tagamiseks alustas AS-i Vopak E. O. S. omanduses olev ettevõte E.R.S. AS 2008. aastal naftatoodete transportimist Eesti riigi territooriumil.

Kui palju inimesi AS-is Vopak E.O.S. töötab?
Kokku (Vopak E.O.S. AS-s ja E.R.S. AS-s) ligikaudu 500 inimest.

Milliseid naftatooteid AS Vopak E.O.S. transpordib ja hoiustab?
AS-il Vopak E.O.S. on õigus transportida ja hoiustada toornaftat ning paljusid erinevaid naftatooteid ja naftakeemiasaadusi.  Näiteks masuut, vaakumgaasiõli, reaktiivkütus, tööstuslik- ja mootoribensiin, diislikütus ja muud. AS Vopak E.O.S. väldib kergesti aurustuvate, tugeva lõhnaga ja inimeste tervisele või keskkonnale väga ohtlike ainete käitlemist.

Kust pärinevad naftatooted, mida AS Vopak E.O.S. käitleb?
AS Vopak E.O.S. käitleb Venemaalt, Valgevenest, Kasahstanist ja ka mujalt pärit raskeid ja kergeid naftasaadusi, olles nii läbilaske, tsisternvagunite tühjendamise ja hoiustamise kui ka laevade lastimise võimsuse poolest Baltimaade kõige suurem kütteõli terminal.

Kui suur on AS-i Vopak E.O.S.ladustamisvõimsus?
Terminali ladustamisvõimsus kokku on 1,051,800 m3 (78 mahutit), 845,300 m3 tumedate kergete ja 206,500 m3 heledate raskete naftatoodete ladustamiseks.

Kui suur on AS-i Vopak E.O.S. tsisternvagunite tühjendamise võimsus?
Praegu suudame tühjendada enam kui 1,300 vagunit päevas. AS-il Vopak E.O.S. kuulub 39 km raudteerööpaid, mis suudavad mahutada kuni 2,300 tsisternvagunit.

AS Vopak E.O.S. tegutseb Muuga sadamas. Millised on sadamas valitsevad tingimused?
Muuga on jäävaba sadam ja seega töötavad terminalid aastaringselt. AS Vopak E.O.S kasutuses on sadamas seitse kaid sügavusega kuni 18 meetrit ja kümme laevade laadimisvart. Sadamas saab laadida aluseid, mille kandevõime on kuni 300,000 tonni (VLCC-tüüpi naftatankerid). VLCC-tüüpi naftatankeritele saab laadida kuni 170,000 tonni kaupa (Taani väinades laeva süvisele kehtiva 15-meetrise piirangu tõttu).

Kuidas on AS Vopak E.O.S. oma tegevust keskkonnateadlikumaks muutnud?
Asutamisest alates on ettevõttes rakendatud ohutusabinõusid, et vältida keskkonnakahju tekitamist. Laadimisestakaadid ja tootmistsoonid on kaetud betooniga, mis takistab ohtlike ainete imbumist pinnasesse ja põhjavette . Vihmavesi, mis võib olla õlidega saastatud, kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt mitmeetapilise tehnoloogia abil.
Kõik bensiini ja teiste kergesti aurustuvate naftatoodete mahutid on kaetud sisemiste ujuvkaantega, mis vähendavad mitmekordselt õhku sattuvate bensiiniaurude kogust . Lisaks jälgivad vahetusülemad pidevalt välisõhu saastekontsentratsiooni (süsivesinikud ja vesiniksulfiidid), eriti naftatoodete laadimise ajal.
Reaalajas tehakse mõõtmisi statsionaarses mõõtmisjaamas, mis asub kõige lähemate eluhoonete juures. Juhul kui ebasoodsate tingimuste tõttu tõuseb saasteainete kontsentratsioon lubatud taseme lähedale või ületab selle, vähendatakse pumpamise kiirust või katkestatakse pumpamine.

Kuidas välditakse merereostuse tekkimist laevade laadimise ajal?
Laevade laadimisseadmeid kontrollitakse korrapäraselt ja laadimisel jälgitakse väga rangeid laeva ning kalda korraldusi. Merereostuse leviku takistamiseks saab juurdepääsu sadamabasseinile kiiresti sulgeda või kasutada ujuvaid reostustõkkeid. Lisaks on Muuga sadama naftareostuse puhastuslaevad ööpäev läbi reageerimisvalmis.

Kas AS Vopak E.O.S. on korraldanud keskkonnaohutuse õppusi?
AS Vopak E.O.S. viib koos päästeametiga igal aastal läbi erineva stsenaariumi järgi õppuseid, et parandada AS-i Vopak E.O.S. töötajate ja päästeteenistuse töötajate valmisolekut võimalikeks hädaolukordadeks. Tegemist on korduva ettevõtmisega.

Kuhu pöörduda lisaküsimustega AS-i Vopak E.O.S. kohta?
Võtke meiega ühendust telefonil +372 626 6100 või e-posti aadressil info@vopakeos.com. Meie kontor asub aadressil Pirita tee 102, Tallinn.