Ohutus, tervis ja keskkond

“Meie eesmärgiks on saavutada parim tulemus kõiges, mida me teeme.”

AS Vopak E.O.S. on suurim iseseisev terminalide operaator Baltimaades kuuludes ettevõttena Royal Vopaki kontserni, mis on iseseisev ülemaailmne liider vedelate ja gaasiliste kemikaalide ja naftasaaduste töötlemise ja hoiustamise valdkonnas.

AS Vopak E.O.S. garanteerib püsivalt rahvusvaheliste keskkonna- ja ohutusstandardite täitmise, mis on Royal Vopaki ülemaailmse ohutusstandardite süsteemi rakendamise tulemus. Ohutusstandardite rakendamisega tagatakse pidevalt ohutu ja professionaalne töökeskkond ning klientidele kõrgekvaliteediliste teenuste pakkumine.

Jätkusuutlik ja edukas kogemus terminali töö korraldamisel, usaldusväärsus ning soov konkurentsivõime parandamiseks ajendab ettevõtet otsima üha efektiivsemaid ja tõhusamaid tehnoloogilisi süsteeme ning uusi juhtimise lahendusi.

Ettevõttes on juurutatud integreeritud juhtimissüsteem, mida järjekindlalt kohandatakse terviklikuks üle-ettevõtteliseks ohutuse, keskkonna, kvaliteedi ja opereerimise juhtsüsteemiks. Ohutult töötamise tagamiseks on rakendatud ohutus- ja tööjuhendid nii töödele kui seadmetele, koostatud on kontrolli- ja hooldusplaanid, toimib väljaõppe- ja koolitussüsteem ning töötajate motivatsiooni skeem.

AS Vopak E.O.S. terminalides kasutatavad seadmed ja tehnoloogia on vastavuses Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud parima võimaliku tehnoloogia kriteeriumitele (PVT). Sellele vaatamata jätkab ettevõte iseseisvalt kasutatavate tehnoloogiate arendamist sooviga saavutada lisaväärtusi, mis täidavad sihteesmärki veelgi paremate tulemuste saavutamiseks kui seda on kehtivad PVT nõuded.

Komplekselt rakendatud meetmed minimeerivad õnnetusjuhtumite esinemise võimaluse ning vähendavad võimalikku keskkonnamõju. AS Vopak E.O.S. poliitika kohaselt on ohutus kogu ettevõtte vastutus ja me eeldame, et iga töötaja annab oma parima enda ja teiste ohutuse tagamisel.

AS Vopak E.O.S. töötab järjekindlalt eesmärgil, et vältida täielikult õnnetusjuhtumite, intsidentide ja keskkonnakahjude tekkimine.